In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

[Pixelbender] Flower

Get Adobe Flash player
by esimov 20 May 2011
/**
 * Copyright esimov ( http://wonderfl.net/user/esimov )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/fTwC
 */

package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.display.Shader;
  import flash.display.ShaderJob;
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.display.BitmapData;
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.geom.Point;
  import flash.filters.BlurFilter;
  import mx.utils.*;
  
  import com.bit101.components.Panel;
  import com.bit101.components.Style;
  import com.bit101.components.Window;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  import com.bit101.components.Label;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  
  /*
  * @author esimov
  */
  
  [SWF (background = 0x00, width = "465", height = "465")]

  public class Flower extends Sprite
  {
    private var _imageURL:String;
    private var _shaderJob:ShaderJob;
    private var _imageLoader:Loader;
    private var _bmpData:BitmapData;
    private var _bmp:Bitmap;
    private var _dec64:Base64Decoder;
      
    private var _shader:Shader;
    private var _window:Window;
    private var _red:HUISlider;
    private var _green:HUISlider
    private var _blue:HUISlider;
    
    private var _xOff:HUISlider;
    private var _yOff:HUISlider;
    
    private var dec64:String = "";
    private var time:Number = 0;    
    private const WIDTH:Number = stage.stageWidth;
    private const HEIGTH:Number = stage.stageHeight;
    
    public function Flower():void
    {
      initStage();
    }
    
    private function initStage():void
    {
      if (stage) init(null);
      else
      {
        throw new Error("Stage not active");
        addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
      }
    }
    
    private function init(event:*):void
    {
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
      stage.quality = "medium";
      stage.frameRate = 60;
            
      dec64 += "pQEAAACkBgBGbG93ZXKgDG5hbWVzcGFjZQBTaW1vIEVuZHJlAKAMdmVuZG9yAHNpbW9lbmRy";
      dec64 += "ZS53b3JkcHJlc3MuY29tAKAIdmVyc2lvbgABAKEBAgAADF9PdXRDb29yZAChAgQBAA9kc3QA";
      dec64 += "oQEBAAACb2Zmc2V0WACiAW1pblZhbHVlAD+AAACiAW1heFZhbHVlAEEgAAChAQEAAAFvZmZz";
      dec64 += "ZXRZAKIBbWluVmFsdWUAAAAAAKIBZGVmYXVsdFZhbHVlAEAAAACiAW1heFZhbHVlAEGgAACh";
      dec64 += "AQICAAxyZXNvbHV0aW9uAKICbWluVmFsdWUAQ+YAAEPmAACiAmRlZmF1bHRWYWx1ZQBESAAA";
      dec64 += "RBYAAKICbWF4VmFsdWUARIAAAERAAACiDGRlc2NyaXB0aW9uAGRlZmluZSB0aGUgc2NyZWVu";
      dec64 += "IHJlc29sdXRpb24AoQEBAgACdGltZQCiAW1pblZhbHVlAAAAAACiAWRlZmF1bHRWYWx1ZQAA";
      dec64 += "AAAAogFtYXhWYWx1ZQBEegAAogxkZXNjcmlwdGlvbgBhZGp1c3QgdGltZQChAQECAAFyZWQA";
      dec64 += "ogFtaW5WYWx1ZQAAAAAAogFkZWZhdWx0VmFsdWUAP0zMzaIBbWF4VmFsdWUAP4AAAKEBAQMA";
      dec64 += "CGdyZWVuAKIBbWluVmFsdWUAAAAAAKIBZGVmYXVsdFZhbHVlAD8AAACiAW1heFZhbHVlAD+A";
      dec64 += "AAChAQEDAARibHVlAKIBbWluVmFsdWUAAAAAAKIBZGVmYXVsdFZhbHVlAD3MzM2iAW1heFZh";
      dec64 += "bHVlAD+AAAAyAwAgQEfILTIDABC/gAAAMgQAgEAAAAAdBABhBAAAAAMEAGEAABAABAUAwQIA";
      dec64 += "UAADBQDBBABgAB0EAMEDAPAAAQQAwQUAEAAdBAAxBAAQAB0DABAEAMAABgMAEAQAgAAdBACA";
      dec64 += "AwDAADIDABBAAAAAHQQAQAQAgAAHBABAAwDAADIDABBAAAAAHQUAgAQAwAAHBQCAAwDAAB0D";
      dec64 += "ABAEAEAAAQMAEAUAAAAWBABAAwDAADIDABA/TMzNHQUAgAQAQAADBQCAAwDAAB0DABAFAAAA";
      dec64 += "HQQAQAMAgAADBABAAgCAAB0FAIADAMAAAwUAgAAAwAAdBQBABABAAAIFAEAFAAAADQQAQAUA";
      dec64 += "QAAdBQCABABAADIEAEA/AAAAMgUAQD8AAAAyBQAgQUAAAB0FABAFAIAAAwUAEAQAAAAyBQAg";
      dec64 += "QOAAAB0GAIAFAAAAAwYAgAUAgAAdBQAgBQDAAAIFACAGAAAAMgUAEEBAAAAdBgCAAwDAAAMG";
      dec64 += "AIAFAMAAMgUAED9mZmYEBgBABQDAAAMGAEAGAAAAHQUAEAYAQAADBQAQAACAAB0GAIAFAIAA";
      dec64 += "AQYAgAUAwAANBQAgBgAAAB0FABAFAEAAAwUAEAUAgAAdBQBABABAAAEFAEAFAMAAHQQAQAUA";
      dec64 += "QAAyBQBAPoAAADIFACA/QAAAMgUAED+AAAAdBgCABQDAAAMGAIADAMAAHQUAEAQAQAAHBQAQ";
      dec64 += "BgAAAB0GAIAFAIAAAwYAgAUAwAAyBQAgPzMzMzIFABA+mZmaHQYAQAUAwAADBgBABQAAAB0F";
      dec64 += "ABAFAIAAAQUAEAYAQAAdBQAgBgAAAAMFACAFAMAAHQUAEAUAQAABBQAQBQCAAB0FAEAFAMAA";
      dec64 += "HQUAEAUAQAACBQAQAwDAAB0FACAFAMAAMgUAEAAAAAAqBQAQBQCAAB0BgIAAgAAAMgUAID8Z";
      dec64 += "mZoyBQAQAAAAADMGAIABgAAABQCAAAUAwAAdBQAgBgAAADIFABA/gAAABAYAgAUAQAADBgCA";
      dec64 += "AwDAAB0GAEAFAMAAAgYAQAYAAAAWBQAQBgBAAB0GAIAFAIAAAwYAgAUAwAAdBQAQBgAAAAMF";
      dec64 += "ABADAMAAMgYAgECAAAAdBgBABQDAAAMGAEAGAAAAHQUAEAYAQAAyBgCAP6AAADIGAEA+gAAA";
      dec64 += "MgYAIEFAAAAdBgAQBgCAAAMGABAEAAAAMgYAIEDgAAAdBwCABQAAAAMHAIAGAIAAHQYAIAYA";
      dec64 += "wAACBgAgBwAAADIGABBAgAAAHQcAgAMAwAADBwCABgDAAB0GABAGAIAAAQYAEAcAAAAyBgAg";
      dec64 += "QAAAAAQHAIAGAIAAAwcAgAYAwAANBgAgBwAAAB0GABAGAEAAAwYAEAYAgAAdBgBABgAAAAEG";
      dec64 += "AEAGAMAAAwUAEAYAQAAyBgCAP4AAADIGAEA+szMzMgYAID8AAAAyBgAQPwAAADIHAIBB8AAA";
      dec64 += "HQcAQAMAwAADBwBABwAAAAwHAIAHAEAAHQcAQAYAwAADBwBABwAAAB0GABAGAIAAAQYAEAcA";
      dec64 += "QAAdBgAgBgBAAAMGACAGAMAAMgYAQD8AAAAyBgAQPwAAADIHAIBBQAAAHQcAQAcAAAADBwBA";
      dec64 += "BAAAADIHAIBA4AAAHQcAIAUAAAADBwAgBwAAAB0HAIAHAEAAAgcAgAcAgAAyBwBAQQAAAB0H";
      dec64 += "ACADAMAAAwcAIAcAQAAdBwBABwAAAAEHAEAHAIAADQcAgAcAQAAdBwBABgDAAAMHAEAHAAAA";
      dec64 += "HQYAEAYAQAABBgAQBwBAAB0GAEAGAIAAAwYAQAYAwAAdBgAgBgAAAAIGACAGAEAAAwUAEAYA";
      dec64 += "gAAdBwCABQBAAAMHAIACAMAAHQcAQAUAwAACBwBABwAAADIHAIA+zMzNHQcAIAMAwAADBwAg";
      dec64 += "BwAAADIHAIA/mZmaHQcAEAcAAAACBwAQAwDAAB0HAIAHAIAAAwcAgAcAwAAdBwAgBwBAAAEH";
      dec64 += "ACAHAAAAHQYAgAcAgAAdBwCABABAAAMHAIADAAAAHQcAQAUAwAACBwBABwAAADIHAIA+TMzN";
      dec64 += "HQcAIAMAwAADBwAgBwAAAB0HAIAHAEAAAQcAgAcAgAAyBwBAPrMzMx0HACAHAEAAAwcAIAQA";
      dec64 += "QAAyBwBAP5mZmh0HABAHAEAAAgcAEAMAwAAdBwBABwCAAAMHAEAHAMAAHQcAIAcAAAABBwAg";
      dec64 += "BwBAAB0GAEAHAIAAHQcAgAQAQAADBwCAAwDAAB0HAEAFAMAAAgcAQAcAAAAdBwCAAwBAAAMH";
      dec64 += "AIAEAEAAMgcAID+ZmZodBwAQBwCAAAIHABADAMAAHQcAIAcAAAADBwAgBwDAAB0HAIAHAEAA";
      dec64 += "AQcAgAcAgAAdBgAgBwAAADIHAIA/gAAAHQYAEAcAAAAdBwDzBgAbAB0GAIAHAMAAHQYAQAcA";
      dec64 += "AAAdBgAgBwBAAB0GABAHAIAAHQEA8wYAbAA=";

      _bmpData = new BitmapData(WIDTH, HEIGTH, false, 0x00);
      _bmp = new Bitmap(_bmpData);
      _bmp.smoothing = false;
      _bmp.filters = [new BlurFilter(2,2)];
      addChild(_bmp);
      
      controlPanel();
      
      _dec64 = new Base64Decoder;
      _dec64.decode(dec64);
      _shader = new Shader(_dec64.drain());
      
      _shader.data.resolution.value = [WIDTH, HEIGTH];
      _shader.data.offsetX.value = [_xOff.value];
      _shader.data.offsetY.value = [_yOff.value];
      _shader.data.red.value = [_red.value];
      _shader.data.green.value = [_green.value];
      _shader.data.blue.value = [_blue.value];
      
      addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);
      
    }
        
    private function controlPanel():void
    {    
      _window = new Window(this, WIDTH - 100, 0, "Effect adjuster");
      _window.draggable = true;
      _window.hasMinimizeButton = true;
      _window.width = 120;
      _window.height = 130;
      addChild(_window);
      
      var redLabel:Label = new Label(_window, 1, 30, "R: ");
      var greenLabel:Label = new Label(_window, 1, 50, "G: ");
      var blueLabel:Label = new Label(_window, 1, 70, "B: ");
      var xOffLabel:Label = new Label(_window, 1, 90, "X: ");
      var yOffLabel:Label = new Label(_window, 1, 110, "Y: ");
      
      _xOff = new HUISlider(_window, 8, 90,null);
      _xOff.width = _window.width;
      _xOff.setSliderParams(0.0, 10.0, 0.0);
      _xOff.tick = 0.01;
      _yOff = new HUISlider(_window, 8, 110,null);
      _yOff.width = _window.width;
      _yOff.tick = 0.01;
      _yOff.setSliderParams(0.0, 20.0, 2.0);
      
      _red = new HUISlider(_window, 8, 30,null);
      _red.width = _window.width;
      _red.tick = 0.01;
      _red.setSliderParams(0.0, 5.0, 0.8);
      _green = new HUISlider(_window, 8, 50,null);
      _green.width = _window.width;
      _green.tick = 0.01;
      _green.setSliderParams(0.0, 5.0, 0.5);
      _blue = new HUISlider(_window, 8, 70,null);
      _blue.width = _window.width;
      _blue.tick = 0.01;
      _blue.setSliderParams(0.0, 5.0, 0.1);
    }
    
    private function loop(event:Event):void
    {
      _shaderJob = new ShaderJob(_shader, _bmpData);
      _shaderJob.start();
      
      time += 0.008;
      _shader.data.time.value = [time];
      _shader.data.offsetX.value = [_xOff.value];
      _shader.data.offsetY.value = [_yOff.value];
      _shader.data.red.value = [_red.value];
      _shader.data.green.value = [_green.value];
      _shader.data.blue.value = [_blue.value];
    }
  }
}

/***********************
 * Pixelbender Shader
***********************/

/* Credits goes to Inigo Quilez
 * http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/
 */

/*<languageVersion : 1.0;>

kernel Flower
<  namespace : "Simo Endre";
  vendor : "simoendre.wordpress.com";
  version : 1;
>
{
  input image4 src;
  output pixel4 dst;
  
  parameter float offsetX
  <
    minValue : float(1.0);
    maxValue : float(10.0);
  >;
  
  parameter float offsetY
  <
    minValue : float(0.0);
    defaultValue : float(2.0);
    maxValue : float(20.0);
  >;
  
  parameter float2 resolution
  <
    minValue : float2(460.0, 460.0);
    defaultValue : float2(800.0, 600.0);
    maxValue : float2(1024.0, 768.0);
    description : "define the screen resolution";
  >;
  
  parameter float time
  <
    minValue : float(0.0);
    defaultValue : float(0.0);
    maxValue : float(1000.0);
    description : "adjust time";
  >;
  
  parameter float red
  <
    minValue : float(0.0);
    defaultValue : float(0.8);
    maxValue : float(1.0);
  >;
  
  parameter float green
  <
    minValue : float(0.0);
    defaultValue : float(0.5);
    maxValue : float(1.0);
  >;
  
  parameter float blue
  <
    minValue : float(0.0);
    defaultValue : float(0.1);
    maxValue : float(1.0);
  >;
  
  void evaluatePixel()
  {
    float pi = 3.1215927;
    float2 pos = -1.0 + 2.0 * outCoord().xy / resolution.y;
    float a = atan(pos.y, pos.x);
    float r = sqrt(pow(pos.x, 2.0) + pow(pos.y, 2.0)) * 0.8;
    float w = cos(pi*time - r*offsetY);
    float u = 0.5+0.5*cos(12.0*a-w*7.0+(r*3.0/0.9*offsetX));
    float v = 0.25+0.75*pow(u,1.0*r)*(0.7+0.3*w);
    
    float t = float(v-r) > 0.0 ? 0.6 : 0.0;
    
    float color = t * sqrt(1.0-r/v)*r*4.0;
    color *= 1.25+0.25*cos((12.0*a-w*7.0+r*4.0)/2.0);
    color *= 1.0-0.35*(0.5+0.5*sin(r*30.0))*(0.5+0.5*cos(12.0*a-w*7.0+r*8.0));
    float4 c = float4(color-v*red+r*0.4*(1.2-r),color-u*green+r*0.2+0.35*u*(1.2-r),color-u*r+blue*u*(1.2-r), 1.0);
    
    dst.argb = float4(c.a, c.r, c.g, c.b);
  }
}*/