In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

[PB] Psychadelic Tunnel

Unfortunately flash doesn't handle too well the intense graphic calculation. WebGL version is running more fluidly.
Get Adobe Flash player
by esimov 31 May 2011
/**
 * Copyright esimov ( http://wonderfl.net/user/esimov )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/ad46
 */

package
{
  import flash.geom.ColorTransform;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.MouseEvent;
  import flash.display.Shader;
  import flash.display.ShaderJob;
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.display.BitmapData;
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.geom.Point;
  import flash.filters.BlurFilter;
  import flash.utils.getTimer;
  import mx.utils.*;
  
  import com.bit101.components.Panel;
  import com.bit101.components.Style;
  import com.bit101.components.Window;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  import com.bit101.components.Label;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  
  /*
  * @author esimov
  */
  
  [SWF (background = 0x00, width = "465", height = "465")]

  public class PlasmaTunnel extends Sprite
  {
    private var _imageURL:String;
    private var _shaderJob:ShaderJob;
    private var _imageLoader:Loader;
    private var _bmpData:BitmapData;
    private var _bmp:Bitmap;
    private var _dec64:Base64Decoder;
      
    private var _shader:Shader;
    private var _window:Window;
    
    private var _deform:HUISlider;
    private var _xpos:Number;
    private var _ypos:Number;
    
    private var dec64:String = "";
    private var time:Number = getTimer() * 0.0001;    
    private const WIDTH:Number = stage.stageWidth;
    private const HEIGTH:Number = stage.stageHeight;
    
    public function PlasmaTunnel():void
    {
      initStage();
    }
    
    private function initStage():void
    {
      if (stage) init(null);
      else
      {
        throw new Error("Stage not active");
        addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
      }
    }
    
    private function init(event:*):void
    {
      Wonderfl.capture_delay(10);
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
      stage.quality = "medium";
      stage.frameRate = 60;
            
        //Base64 encoder string
      dec64 += "pQEAAACkBgBQbGFzbWGgDG5hbWVzcGFjZQBTaW1vIEVuZHJlAKAMdmVuZG9yAHNpbW9lbmRy";
      dec64 += "ZS53b3JkcHJlc3MuY29tAKAIdmVyc2lvbgABAKAMZGVzY3JpcHRpb24AUHN5Y2hhZGVsaWMg";
      dec64 += "dHVubmVsIGVmZmVjdCB3aXRoIHBsYXNtYSBkZWZvcm0AoQECAAAMX091dENvb3JkAKECBAEA";
      dec64 += "D2RzdAChAQIAAANyZXNvbHV0aW9uAKICbWluVmFsdWUAQ+YAAEPmAACiAmRlZmF1bHRWYWx1";
      dec64 += "ZQBESAAAREgAAKICbWF4VmFsdWUARIAAAESAAAChAQECAAhkZWZvcm0AogFtaW5WYWx1ZQA8";
      dec64 += "I9cKogFkZWZhdWx0VmFsdWUAPaPXCqIBbWF4VmFsdWUAPhmZmqEBAgIABmNlbnRlcgCiAm1p";
      dec64 += "blZhbHVlAENmAABDZgAAogJkZWZhdWx0VmFsdWUAQ8gAAEPIAACiAm1heFZhbHVlAEQAAABE";
      dec64 += "AAAAoQEBAgABdGltZQCiAW1pblZhbHVlAAAAAACiAW1heFZhbHVlAER6AAAyAwCAP8AAAB0D";
      dec64 += "AGEAABAAAgMAYQIAYAAdBADBAwAAAAMEAMEDAGAABAMAwQAAsAADAwDBBAAQAB0DADEDABAA";
      dec64 += "HQMAgAMAgAADAwCAAwCAADIDAEBBQAAAHQQAgAMAAAAHBACAAwBAAB0DAIADAMAAAwMAgAMA";
      dec64 += "wAAyAwBAQUAAAB0EAEADAAAABwQAQAMAQAAdAwCABAAAAAEDAIAEAEAAMgMAQD3MzM0dBACA";
      dec64 += "AwAAAAcEAIADAEAAHQMAgAQAAAAyAwBAP0AAAB0EAIADAEAAAwQAgAIAwAAyAwBAPczMzQQE";
      dec64 += "AEADAAAAAwQAQAMAQAAdAwBABAAAAAEDAEAEAEAAHQQAgAMAQAAdAwBAAwDAAAYDAEADAIAA";
      dec64 += "MgQAIEBJD/kEBAAQBACAAAMEABADAEAAHQQAQAQAwAAdAwBAAwCAAAEDAEADAMAADAQAIAIA";
      dec64 += "wAAyBAAQQAAAAB0FAIAEAIAAAwUAgAQAwAANBAAgBQAAADIEABBCyAAAHQUAgAQAgAADBQCA";
      dec64 += "BADAAB0EACADAEAAAQQAIAUAAAAyAwBAQsgAAAQEABADAEAAAwQAEAQAAAAMAwBABADAADIE";
      dec64 += "ABBCyAAAHQUAgAMAQAADBQCABADAAB0DAEAEAIAAAQMAQAUAAAAdBAAgAwBAAAwDAEACAMAA";
      dec64 += "MgQAED5MzM0dBQCAAwBAAAMFAIAEAMAADQMAQAUAAAAyBAAQQsgAAAQFAIAEAMAAAwUAgAMA";
      dec64 += "QAAdAwBABAAAAAEDAEAFAAAAHQQAEAMAQAAMAwBABADAADIFAIBDSAAABAUAQAUAAAADBQBA";
      dec64 += "AwBAAB0DAEADAMAAAQMAQAUAQAAdBQCAAwBAAAwDAEACAMAAMgUAQD5MzM0dBQAgAwBAAAMF";
      dec64 += "ACAFAEAAHQMAQAQAAAABAwBABQCAAB0FAEAEAEAAAwUAQAMAQAAdAwBABQBAAAMDAEACAAAA";
      dec64 += "DQUAQAIAwAAMBQAgBQBAADIFAEA+TMzNHQUAEAUAgAADBQAQBQBAADIFAEBDSAAABAUAIAUA";
      dec64 += "QAADBQAgBQDAAB0FAEADAEAAAQUAQAUAgAAdAwBABQBAAB0FAEAEAMAAAQUAQAIAwAAMBQAg";
      dec64 += "BQBAADIFAEBAAAAABAUAEAUAQAADBQAQBQCAADIFAEBAAAAABAUAIAUAQAADBQAgBQAAAB0F";
      dec64 += "AEAFAMAAAQUAQAUAgAAdBQAgBQBAAAEFACAEAMAAHQUAQAUAgAABBQBABQAAAB0FACAFAEAA";
      dec64 += "AQUAIAIAwAAYBQBABQCAAB0FACAFAEAAMgUAQELIAAAEBQAQBQBAAAMFABAEAIAAHQUAQAUA";
      dec64 += "wAABBQBAAgDAAAwFABAFAEAAHQUAQAUAgAABBQBABQDAADIFABBCIAAABAYAgAUAwAADBgCA";
      dec64 += "AwDAAB0FABAGAAAAAQUAEAIAwAAMBgCABQDAAB0FABAFAEAAAQUAEAYAAAAdBQBAAwCAAAEF";
      dec64 += "AEADAMAAMgYAgELIAAAEBgBABgAAAAMGAEAFAEAADAUAQAYAQAAyBgCAQEAAAB0GAEAFAEAA";
      dec64 += "AwYAQAYAAAAdBQBABQDAAAEFAEAGAEAADAUAEAUAQAAYBQBABQDAAB0FABAFAEAAHQUAQAQA";
      dec64 += "wAABBQBABQAAAA0GAIAFAEAAHQUAQAUAwAABBQBABgAAAB0GAIAFAAAAAQYAgAMAQAANBgBA";
      dec64 += "BgAAAB0GAIAFAEAAAQYAgAYAQAAMBQBABgAAABgGAIAFAEAAMgUAQELIAAAEBgBABQBAAAMG";
      dec64 += "AEADAMAAHQUAQAYAQAABBQBAAgDAAAwGAEAFAEAAHQUAQAYAAAABBQBABgBAAB0GAIAFAEAA";
      dec64 += "HQcAgAUAgAAdBwBABQDAAB0HACAGAAAAMgUAQD+AAAAdBwAQBQBAAB0BAPMHABsA";

      _bmpData = new BitmapData(WIDTH, HEIGTH, false, 0x00);
      _bmp = new Bitmap(_bmpData);
      _bmp.smoothing = false;
      addChild(_bmp);
      
      controlPanel();
      
      _dec64 = new Base64Decoder;
      _dec64.decode(dec64);
      _shader = new Shader(_dec64.drain());
      
      _xpos = _bmp.mouseX;
      _ypos = _bmp.mouseY;
      
      _shader.data.resolution.value = [WIDTH*1.5, HEIGTH*1.5];
      _shader.data.deform.value = [_deform.value];
      
      onStageResize(null);
      stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, onMouseMove);
      stage.addEventListener(Event.RESIZE, onStageResize); 
      
      addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);
      
    }
        
    private function controlPanel():void
    {    
      _window = new Window(this, WIDTH - 100, 0, "Effect adjuster");
      _window.draggable = true;
      _window.hasMinimizeButton = false;
      _window.width = 120;
      _window.height = 45;
      addChild(_window);
      
      _deform = new HUISlider(_window, 8, 24,null);
      _deform.width = _window.width;
      _deform.setSliderParams(0.0, 10.0, 0.0);
    }
    
    private function loop(event:Event):void
    {
      _shaderJob = new ShaderJob(_shader, _bmpData);
      _shaderJob.start();
      
      _xpos += (_bmp.mouseX - _xpos) * 0.1;
      _ypos += (_bmp.mouseY - _ypos) * 0.1;
      
      time += 0.02;
      _shader.data.time.value = [time];
      _shader.data.deform.value = [_deform.value];
    }
    
    private function onMouseMove(event:MouseEvent):void
    {
      _shader.data.center.value = [_xpos, _ypos];
    }
    
    private function onStageResize(event:Event):void
    {
      _bmp.x = (stage.stageWidth - _bmp.width) >> 1;
      _bmp.y = (stage.stageHeight - _bmp.height) >> 1;
    }
  }
}

/***********************
 * Pixelbender Shader
***********************/

/*<languageVersion : 1.0;>

kernel Plasma
<  namespace : "Simo Endre";
  vendor : "simoendre.wordpress.com";
  version : 1;
  description : "Psychadelic tunnel effect with plasma deform";
>

{
  input image4 src;
  output pixel4 dst;
  
  parameter float2 resolution
  <
    minValue : float2 (460.0, 460.0);
    defaultValue : float2 (800.0, 800.0);
    maxValue : float2 (1024.0, 1024.0);
  >;
  
  parameter float deform
  <
    minValue : float (0.01);
    defaultValue : float (0.08);
    maxValue : float (0.15);
  >;
  
  parameter float2 center
  <
    minValue : float2 (230.0, 230.0);
    defaultValue : float2 (400.0, 400.0);
    maxValue : float2 (512.0, 512.0);
  >;
  
  parameter float time
  <
    minValue : float (0.0);
    maxValue : float (1000.0);
  >;

  void evaluatePixel()
  {
    //get the coordinate for every pixel
    float2 p = 1.5*(outCoord()-center)/resolution;
    
    //apply the tunnel effect
    float2 uv;
    float r = pow( pow(p.x*p.x,12.0) + pow(p.y*p.y,12.0), 1.0/10.0 );
    uv.x = .75*time+.1/r;
    uv.y = atan(p.y,p.x)/3.1416;
    
    //calculate some random plasma effect movement
    //deform the plasma by applying the tunnel effect
    float mov0 = p.x+p.y+cos(sin(time)*2.)*100.+sin(uv.x/100.)*100.;
    float mov1 = uv.x + cos(sin(time)*0.2)/100.0;
    float mov2 = p.y + sin(mov1)/200.;
    float mov3 = uv.y*(uv.x+(sin(time)*0.2))*deform + sin(cos(time))*0.2/200.;
    
    //combine the plasma and tunnel effect and calculate the colors for the three base channel
    float c1 = abs(sin(mov1+time)/2.+mov2/2.+mov1+mov2+time);
    float c2 = abs(sin(c1+sin(mov0/100.+time)+sin(p.y/40.+time)+sin((p.x+p.y)/100.)*3.));
    float c3 = abs(sin(c2+cos(mov1+mov2)+cos(mov2+mov3)))+sin(p.y/100.+time);
    
    dst = pixel4(c1,c2,c3,1.0);
  }
}*/


/***********************
 * Fragment Shader
 * You can copy and paste to iq ShaderToy to see the difference http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/
***********************/

/*#ifdef GL_ES
precision highp float;
#endif

uniform vec2 resolution;
uniform float time;

void main(void)
{
vec2 uv;
vec2 p = -1.0 + 2.0 * gl_FragCoord.xy / resolution.xy;
  float r = pow( pow(p.x*p.x,16.0) + pow(p.y*p.y,16.0), 1.0/16.0 );
  //float r = sqrt(dot(p,p));
  //uv.x = .5*time + 2.5/r;
  //uv.y = 1.0*atan(p.y,p.x)/3.1416;
  uv.x = .75*time+.1/r;
  uv.y = atan(p.y,p.x)/3.1416;


  float mov0 = p.x+p.y+cos(sin(time)*2.)*100.+sin(uv.x/100.)*100.;
  float mov1 = uv.x + cos(sin(time)*0.2)/100.0;
  float mov2 = p.y + sin(mov1)/200.;
  float mov3 = uv.y*(uv.x+(sin(time)*0.2))*0.09 + sin(cos(time))*0.2/200.;
  float c1 = abs(sin(mov1+time)/2.+mov2/2.+mov1+mov2+time);
  float c2 = abs(sin(c1+sin(mov0/100.+time)+sin(p.y/40.+time)+sin((p.x+p.y)/100.)*3.));
  float c3 = abs(sin(c2+cos(mov1+mov2)+cos(mov2+mov3)))+sin(p.y/100.+time);
  vec3 col = vec3(c1,c2,c3);
  gl_FragColor = vec4(col,1.0);
}*/