In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

2D random dungeon with FOV

1. make random dungeon (with iteration and attenuation)
2. add fog of war and Field of view
3. add character move code (wasd or arrow keys)

I will add more things!
- monster, stat, minimap, stair, death, animation...
/**
 * Copyright greentec ( http://wonderfl.net/user/greentec )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/7saV
 */

package 
{
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.display.BitmapData;
  import flash.display.BlendMode;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.KeyboardEvent;
  import flash.filters.BitmapFilter;
  import flash.geom.ColorTransform;
  import flash.geom.Matrix;
  import flash.geom.Point;
  import flash.geom.Rectangle;
  import com.bit101.components.PushButton;
  
  /**
   * ...
   * @author ypc
   */
  [SWF(width="465", height="465", backgroundColor="#292929")]
  public class Main extends Sprite 
  {
    
    
    public var tileBitmapData:BitmapData;
    //public var tileBitmap:Bitmap;
    
    public var mapBitmapData:BitmapData;
    public var mapBitmap:Bitmap;
    
    public var mapArray:Array = [];
    public var mapWidth:int = 32;
    public var mapHeight:int = 32;
    
    
    //[Embed(source = "normal.png")]
    //public var tileImage:Class;
    
    //[Embed(source = "char1.png")]
    //public var tileImage:Class;
    //
    //public var colorMap:Object = { };
    //public var colorArray:Array = [];
    //public var colorBitmapIntegers:Array = [];
    
    public var tileColorArray:Array = [0x301800, 0x200000, 0xe07000, 0x804000, 0x603000, 0x402000, 0xa05000, 0xc06000, 0x101010, 0x505050, 0x606060, 0x404040, 0x303030, 0x202020];
    public var tileBitmapString:String = "011010100234445400101000023636440276226717643435056226731343633517636634133663340673434306343435023363400736343403336343033433450763343316633445176634441764443002667364063435450743453403334454127666330733445413346445173455450737344403434555066343540534545416334334010100101634434501101001043635450776767407643440056767670246434416336334063634011366333402734345036634341763454516366345076334541433334413365454076336450633444515463434076345441633444502445455143443451334454506363440035545550763343405445455036344000011001003445434010001110633440414767665136543550576767407343445023363440633434416636334174443400263645303343435073363440334340513363344066334441363444317344454023443430433434506343343036343450264343415343454067634451534450516634334055454540633434015554054076366440010100007664450001010000364334516737345063334011566773516334450063634341364454413636444023445050763444407634345163634431743545113633435166334441763463502334545063643340764345506363455025434540363334403434545036343450345455003636445063445450764340001101010023444540010100002363644114622671764343505622674134363351472763413366334037343430634343503236340073634340633634303343345037334331663344517663444176544300276736406343345154343340343545412666633076344441104644414345545073734440743343404514633011111111633433406464344167153440157677604363545034344450767111505734343024643441334345506363651176634340273434505434345176345331436634507643454101010111336444501155455043345111546343407635454147711110005510014344345153445450633763306700011076334341111110003334500076766001733643501577766063344041733437613663345057436340734344512663444163343441764643417444340073336330334343507336344033434051636363416634454166344451734445402636333053343450334335107634345026334341554345406764501163404051633436301010100063450661345405407636334067676630345664405440500026436451763734500563454000000051733444007363435137445441367776407344335076345440763434516363443174343411363345516633444176346350233344506364334076434550636345507543454036333450343454503634345034545400363644506344545076434000110101002344454001010010236364400462267176434350562245013436335147266341336633406734665111154550423634007363434033363640675111100433433166334451766343617376651005443640634354507434534063344331275543307335454133464431734554507373554054545550673435405345454163343351100001017344345011010010436354500100763076434400567676302464344100373340636340113663334027343450066343417634545163663450763345414333344133654540763364506364444154634340063454416334445024454441434434510044545013634400355454505633434000004550513450000110110554444340100011106555334147651551115435505767674073734450237400505665344166363341744434002636701033434350733634403343405133633605663344413634443173444540234434654334345063433430363434502643437153434540676344515344505167743343554545407334340155540540763774400101000076644500010100000643635107373450633340110007735100343400636343413644063100364440670540507634444046450351036344317470001136334351500064417634635023377450636433400663455063634550254345403633344034345450363434503454550036364450634454507643400011010100234445400101000023636440374446717643435056226731343633517646634133663340673434301043435033363400736343403336343005533450464343316633445176634441110553003467364053435450743453501111054147666331555545413346451111555050737344411114555066343511511115016334334010100101534434501101001043635450546551511513441115577450446434414336351073534011577633402734345054334351763154516446345076734541433434115765151063344450673444515453435007345401434444502445450143543451534400016463450035545150463443500511011043335000011011005445534011001110443400514767015146543550505577507345055023367010633435410577335174501500263675004343435005363400351510513363375056434541503445511011554023443630053434505743340105151410264343615043454157634551111451116734336015554551633454011551011076366440010100017665450001011100364334511557345063434011114773516334450057734341554454411636544043445050563444407354345143634531111115117733435167750341763463507265115073643340764650006363455025466410363334403433675036343450745455003636445063444400764340088888888888888888888888888888888889aa9bac8c9ab9bddc9baa9bd899aac8abcdddbd8bdcdbcd8adcdddd8addcd889cbdbbdd89dccbd89cd9bccd8ad9bdd8adbccdcd8b8dbdd89bbb9bcd8cbccbd89ccddcd8d8dd8889c9dcdbb88ddd9dc8acdd888d899cdd8bdcbdbbd8d8dcbbc8bdd88d89bccdd8d8ddc9cd8d8d8ddcd89888d88cdbdcdd88d8ddcd88d8d8ddd8b8bbd888dbcdbcd88bbc88dbcd8dd8d88b9cdb9c89c9ddc8bccdd8bc9cdd8888dcdc89cdc8bcbdd8dddcd8bddbcdcd88c9bc8bddc8bcbcd8dcccd8cdc9dbbdd8add8dddcbd8ddd8dccdd8d88dcbcdbd8acbd8cdd9cd8ccd88d8888d8db9bbcd89cd8ddbbcdd8cdd8d88b9d888dcccdc8add8d8dcbc88dd88889cdcd888dddcd88d8888dcdd8bc88cd8bdbddd8888dcd8d8dbbd8dd8bccddddc8cbcdc8cdd88d8abcd9dd888bcdcbbdd8dcdcd8dcbd888a9d9bd89bd8d8bdcdd88dcd89db9d8889bdccd9dc98d8cddd8bd8888bc9bbd88888888bcdb99d88889ccd8888dbbdd88a8cc8bcdbddc9b889dcbd89cd8dd8888b9bd8bcd99ccc888bdbdd89ddc88ddd89ddb88dccbcd8bdd8ddd89d9bbdddcd8ac888d8dcdb89cbd8d88bccbddddbdc88899d888dc889dccd8888ddcdb9dbdb8ccbdbc8d8889cbcdd8b998dddbccddc8a9ddbc888dbdbbddc89cbb88dddbbcc8abdccdd8d8bcdccdd89dcdd8dddddcc8bdccccdd88ddcddcd8cdddd88888ddd88888888888888888888888888888888888ba9bac8c9ab9bddc9baa9b9b9d8d888baccdbd8bdcdbcdcadcddbcbdc9dd889ac9cbdd89dccbd8dda9bccbdcd9b9d8a9bbcdcd8b8dbdd88ddb9bcbcdbccbd89cbcdbd8d8dd888dd8ddacbcbddd9dc8ab9cb88d899bc9cbdc88dbdddcdcbbc8bcbcdd89bccddd9dcb888d8dcd8ddcd89bcdcd8cdbdcbcbcbcdd88888888ddd8bcbccd88dbcdbdbcccbcc8dbcd8dd8d888dddb9c89b9cbdcbccdd8bc9cdd8888d88889cdc89cbddbcdddc8bddbcdcd88c9b88bddc8bcbccddcccd8cdc9dbbdd8add8dddcbd8ddd8dccdd8d88dcbcdbd8acbd8cdd9cd8ccd88d8888d8db9bbcd89cd8ddbbcdd88888d88b9d8d8dcccdc8add8d8dcb888dd88889cdcd888dddcd88d8888dc888bbc8dd8bdbddd8d88dcd8d8dbbd888bbccccddc8cbcdc8cdd88d8abcd9dd899ccdcdcdd8dcdcd8dcbd888a9d9bd89cdddcddcdd88dcd89db9d8889bdccd9cccdcddcdd8bd8888bc9bbd88888888bcdcdcdcd889ccd8888dbbdd88a8cc8bcdbddcdd889dcbd89cd8dd8888b9bd8bcd99ccc888bdbdd89ddc88d8d89ddb88dccbcd8bdd8ddd89d9bbd888d8ac888d8dcdb89cbd8d88bccbdd889dc88899d888dc889dccd8888ddcd8c9bdb8ccbdbc8d8889cbcdd8b998ddd89bcdc8a9ddbc888dbdbbddc89cbb888d9bbcc8abdccdd8d8bcdccdd89dcdd8d9bcccc8bdccccdd88ddcddcd8cdddd88bc8ddd88888888888888888888888888888888889aa98cd8b9ab9bddc9baa9bd899aac8abccdd8c9cdcdbcd8adcdddd89bbcd889ccdbbd89cdccbd89cd9bccd8ab9bdd8adbccdcd8b8dbdd89bbb9bcd8abccbd8dbcddcd8d8dd8889c9dcdbb8abcb9dc88dbb888d9bbcdd8bdcbdbbdcaccbbbc8dc888d89cbcdd8d8ddc9cd8abdccbcd888d8d88bdcdcdd88d8ddcd8accdccbd8dcbbd888dbcdbcd88bbc88acbbbdcbd8bb9bbb9b8889ddc8bcbdd8accccddd889cdcb9ccbbb88dd8bddcd8bcbbcccb88a9bdcbcbcdcc8cd8dcccd8cdc9dcddd89ddddcbddddcd88dccdd8d88d9ccdcd8bccddcccddddc8888d8888d8dcbdccd8bcddddcdccddcd88d8bb9d888dcccdc8adddcddccdddcd8888ccccd888ddddd8bdddcdcdcdcdd88cd8bbcbdd8888dcd8c9ccdbcddccdcd8ddbbddcdbdcdd88d88bdcddbcdcdddc8bdcddcdcddbcbd888889dccbcbcdcd8bcdddccccddbd9d888c98cddcccdcd88bccdbdcdbccdddbd889b98ddccdd88888cbdbdbdccdbbddd889ccc8ddd88d99b8bcccddccbcdddd888bccd8bc889cddd8bddccdcbccdcdddd89ddb88889bcccb8dcdcbbdccddcddcd8ac888d8d9dcddc8dcbccdddcdcddbdc88899d88cccdccd88dcddccbdcccdbdb8ccbdbc8ddcc9cbc8dcb99dcddcdcddc8a9ddbc88ddcdbbdd8cccbcccdddbbcc8abdccdd8d8bcdccd88cdccdccddddcc8bdccccdd88ddcddcd8cdddd88888ddd88888888888888888888888888888888889aa88abbc9ab9b88c9baa9bd899aac8abcd8bbddddcdbc88adcdddd8addcd889cbd8bddcccdcdc89cd9bccd8ad9bdd8adbc8dcddcdddcd89bbb9bc88cbccbd89ccd8cd8dcdcccd9c9dcdb888ddd9dc8acddd88dcdcddc8bdcbd8888d8dcbbc8bdd8dd88dccdcdd888d98d8d8d8ddcd89ddd888d8ddccd8ddd8d8d88d8d8ddd8bd8d8d88dbccd8d8cddd88dbcd8dd8d888d88b9c89dd8ddc9c88d8bc9cdd8888dc8d89c8c8b888c9cdd88ddddbcdcd88c9bc8b8dcdc8cc9cdbcd88ddc9dbbdd8adddd888dc8cdcdcdbcc88d8888cdbd8acbd888888c8dd8ddcbbcc8ddd8bbcd89cd8ddcbc8dd88d8dccbcd88d8cccdc8add8dcdcb8c8dc888ddcbdd8d8dddcd88d888ccc88bd99cddcdcdd8dd888dcd8d8dc8d8cb9bbcbdd8dcdd88c8cdd88d8acccc888bc9cccdc8d8888d8ddcbd888a9bcb888bcbccdddd8dbcdcdddb9d8889cdcc898dbbcdcc88dbdcd8d889bbd888cddd88cddcdcddd8ccddd8888bbdd88acdb8b888d8d8dd8dd88dd9cd88d8888b9bd8bc888d8d888888d889ddc88ddd89ddb88dc88888bd88d8d89d9bbdddcd8ac888d8d8db89cbd8d8dbccbddddbdc88899d888dc889dccd8888ddcdb9dbdb8ccbdbc8d8889cbcdd8b998dddbccddc8a9ddbc888dbdbbddc89cbb88dddbbcc8abdccdd8d8bcdccdd89dcdd8dddddcc8bdccccdd88ddcddcd8cdddd88888ddd";
    
    public var charColorArray:Array = [0x0, 0xff774e39, 0xff291f14, 0xff282038, 0xffd48c52, 0xff000000, 0xff452e30, 0xffa397db, 0xffebb385, 0xffc9ccf8, 0xffa17854, 0xfffcd9af, 0xff806cb3, 0xffc1ab84, 0xff838670, 0xff506ba5];
    public var charBitmapString:String = "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000200022000000031445500000000000006202622220003718163500000000200212661622000379a863b850000000622612616228220699a134b850000002126116116662222777ca31445000000616a16a16166611622c63551550000006a1d1a16116228841ccccc3ccc3650021daaa111162e99b8437797cc773ee6561aa1666662155ffb8179997c793bde161a161aa162155ffbb4c9999c793bdea611611ada162888bbb41ad11311ddee166111aa66222288bbb81199c3ce6ee65266166622bbb888bbb81aad13ed6550026662222bbbb888bbb81199c3ce6ee65661a26222bbb888bbb41ad11311ddee161aa61aa622155ffbb4c9999c793bdea61da161da16255ffb8179997c793bde121a1a166111629b98417797cc773ee652616d1662661628841ccccc3ccc3650002161a1662226611622c63551550000002626111666622222777ca314450000000202611166228220699a134b850000000000216266222000379a863b850000000000262026222200037181f3500000000000020002200000003144550000000000000000002000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
    
    public var roomMinWidth:int = 6;
    public var roomMaxWidth:int = 10;
    public var directionSelectMax:int = 4;
    public var directionSelectProb:int = 90;
    public var attenuationMin:int = 70; //make room smaller
    public var attenuationMax:int = 90;
    public var attenuationNumMax:int = 4;
    public var corridorMin:int = 1;
    public var corridorMax:int = 4;
    
    public var startPointX:int;
    public var startPointY:int;
    public var cameraPointX:int;
    public var cameraPointY:int;
    
    public var char:Character;
    
    public var fogBitmapData:BitmapData;
    public var fogBitmap:Bitmap;
    public var fogArray:Array = [];
    public var lightSourceDistance:int = 7;
    
    public var noiseBitmapData:BitmapData;
    
    public function Main():void 
    {
      if (stage) init();
      else addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
    }
    
    private function init(e:Event = null):void 
    {
      removeEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
      // entry point
      
      stage.scaleMode = "noScale";
      
      tileBitmapData = new BitmapData(32 * 8, 32, true, 0x0);
      
      //initialize tile graphics with color compressed string
      var i:int, j:int;
      var index:int;
      
      for (i = 0; i < 256; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < 32; j += 1)
        {
          index = parseInt("0x" + tileBitmapString.substr(i * 32 + j, 1));
          tileBitmapData.setPixel32(i, j, 0xff << 24 | tileColorArray[index]);
        }
      }
      
      
      //initialize map array
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          mapArray.push(-1);
        }
      }
      
      
      //make random dungeon
      var roomW:int = int(Math.random() * (roomMaxWidth - roomMinWidth)) + roomMinWidth;
      var roomH:int = int(Math.random() * (roomMaxWidth - roomMinWidth)) + roomMinWidth;
      var roomX:int = int(mapWidth / 2 - roomW / 2);
      var roomY:int = int(mapHeight / 2 - roomH / 2);
      makeRoom(roomX, roomY, roomW, roomH, 1);
      
      
      //make edge wall for natural map - south, east
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        mapArray[i * mapHeight + mapWidth - 1] = 1; //south
      }
      for (i = 0; i < mapHeight; i += 1)
      {
        mapArray[(mapWidth - 1) * mapHeight + i] = 1; //east
      }
      
      
      //draw tile to map
      mapBitmapData = new BitmapData(32 * mapWidth, 32 * mapHeight, false, 0x0);
      
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          index = Math.random() * 4;
          
          if (mapArray[i * mapHeight + j] == 0) //floor
          {
            index += 4;
          }
          
          //draw tile
          mapBitmapData.copyPixels(tileBitmapData, new Rectangle(32 * index, 0, 32, 32), new Point(i * 32, j * 32));
          
        }
      }
      
      //set camera and starting point
      mapBitmap = new Bitmap(mapBitmapData);
      
      startPointX = int(Math.random() * roomW) + roomX;
      startPointY = int(Math.random() * roomH) + roomY;
      cameraPointX = startPointX - 7;
      cameraPointY = startPointY - 7;
      mapBitmap.x = -1 * 32 * cameraPointX;
      mapBitmap.y = -1 * 32 * cameraPointY;
      
      addChild(mapBitmap);
      
      
      //initialize character
      var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(32, 32, true, 0x0);
      for (i = 0; i < 32; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < 32; j += 1)
        {
          index = parseInt("0x" + charBitmapString.substr(i * 32 + j, 1));
          if (index != 0)
          {
            bitmapData.setPixel32(i, j, charColorArray[index]);
          }
        }
      }
      
      char = new Character(startPointX, startPointY, new Bitmap(bitmapData));
      char.x = 32 * 7;
      char.y = 32 * 7;
      addChild(char);
      
      
      //character move listener
      stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyDown);
      
      
      
      //initialize fog
      fogBitmapData = new BitmapData(32 * mapWidth, 32 * mapHeight, true, 0xff000000);
      fogBitmap = new Bitmap(fogBitmapData);
      
      fogBitmap.x = mapBitmap.x;
      fogBitmap.y = mapBitmap.y;
      addChild(fogBitmap);
      
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          fogArray.push( -1);
        }
      }
      
      //initialize fog noise
      noiseBitmapData = new BitmapData(32, 32, true, 0);
      noiseBitmapData.noise(int.MAX_VALUE * Math.random(), 0, 50, 7, true);
      noiseBitmapData.colorTransform(noiseBitmapData.rect, new ColorTransform(1, 1, 1, 0.1, 0, 0, 0, 0));
      //noiseBitmapData.noise(int.MAX_VALUE * Math.random(), 0, 255, 7);
      
      
      drawFog();
      
      
      var button:PushButton = new PushButton(this, 465 - 110, 465 - 30, "Reset", onReset);
      
      //tileBitmapData.fillRect(new Rectangle(0, 0, 32, 32), 0xffff0000);
      
      //graphic compress code!!
      /*
      var bmp:Bitmap = new tileImage();
      var bitmapData:BitmapData = bmp.bitmapData;
      var _width:int = bitmapData.width;
      var _height:int = bitmapData.height;
      var color:uint;
      
      for (i = 0; i < _width; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < _height; j += 1)
        {
          color = bitmapData.getPixel32(i, j);
          
          if (colorMap.hasOwnProperty(color) == false)
          {
            colorMap[color] = 1;
            colorArray.push(color);
          }
          
          colorBitmapIntegers.push(colorArray.indexOf(color).toString(16));
        }
      }
      
      trace(colorArray.length);
      
      var str:String = "";
      for (i = 0; i < colorArray.length; i += 1)
      {
        str += "0x" + colorArray[i].toString(16) + ",";
      }
      trace(str);
      trace("");
      
      trace(colorBitmapIntegers.join(""));
      */
      
      
    }
    
    private function onReset(e:Event):void
    {
      var i:int, j:int;
      var index:int;
      
      //reset map array
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          mapArray[i * mapHeight + j] = -1;
        }
      }
      
      //make random dungeon
      var roomW:int = int(Math.random() * (roomMaxWidth - roomMinWidth)) + roomMinWidth;
      var roomH:int = int(Math.random() * (roomMaxWidth - roomMinWidth)) + roomMinWidth;
      var roomX:int = int(mapWidth / 2 - roomW / 2);
      var roomY:int = int(mapHeight / 2 - roomH / 2);
      makeRoom(roomX, roomY, roomW, roomH, 1);
      
      
      //make edge wall for natural map - south, east
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        mapArray[i * mapHeight + mapWidth - 1] = 1; //south
      }
      for (i = 0; i < mapHeight; i += 1)
      {
        mapArray[(mapWidth - 1) * mapHeight + i] = 1; //east
      }
      
      
      //draw tile to map
      mapBitmapData.fillRect(mapBitmapData.rect, 0x0);
      
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          index = Math.random() * 4;
          
          if (mapArray[i * mapHeight + j] == 0) //floor
          {
            index += 4;
          }
          
          //draw tile
          mapBitmapData.copyPixels(tileBitmapData, new Rectangle(32 * index, 0, 32, 32), new Point(i * 32, j * 32));
          
        }
      }
      
      //set camera and starting point
      startPointX = int(Math.random() * roomW) + roomX;
      startPointY = int(Math.random() * roomH) + roomY;
      cameraPointX = startPointX - 7;
      cameraPointY = startPointY - 7;
      mapBitmap.x = -1 * 32 * cameraPointX;
      mapBitmap.y = -1 * 32 * cameraPointY;
      
      
      //reset character
      char.posX = startPointX;
      char.posY = startPointY;
      char.x = 32 * 7;
      char.y = 32 * 7;
      
      
      //reset fog
      fogBitmapData.fillRect(fogBitmapData.rect, 0xff000000);      
      
      fogBitmap.x = mapBitmap.x;
      fogBitmap.y = mapBitmap.y;
      
      for (i = 0; i < mapWidth; i += 1)
      {
        for (j = 0; j < mapHeight; j += 1)
        {
          fogArray[i * mapHeight + j] = -1;
        }
      }
      
      drawFog();
      
      
    }
    
    private function drawFog():void
    {
      var i:int, j:int;
      var maxScreenX:int = Math.min(cameraPointX + 15, mapWidth);
      var maxScreenY:int = Math.min(cameraPointY + 15, mapHeight);
      var dist:int;
      
      
      //judge line of sight
      var lineSightArray:Array = [];
      for (i = cameraPointX; i < maxScreenX; i += 1)
      {
        for (j = cameraPointY; j < maxScreenY; j += 1)
        {
          lineSightArray.push( -1);
        }
      }
      
      lineSightArray[(char.posX - cameraPointX) * 15 + (char.posY - cameraPointY)] = 0;
      
      var dx:Number;
      var dy:Number;
      var nowX:Number;
      var nowY:Number;
      
      for (i = -180; i <= 180; i += 1)
      {
        dx = Math.cos(Number(i) * 0.01744);
        dy = Math.sin(Number(i) * 0.01744);
        
        nowX = char.posX + dx + 0.5;
        nowY = char.posY + dy + 0.5;
        
        for (j = 0; j < 7; j += 1)
        {
          lineSightArray[int(nowX - cameraPointX) * 15 + int(nowY - cameraPointY)] = 0;
          
          if (mapArray[int(nowX) * mapHeight + int(nowY)] != 0)
          {
            break;
          }
          
          nowX += dx;
          nowY += dy;
          
        }
        
        
      }
      
      //initialize fogAlpha : visited -> 0
      for (i = cameraPointX; i < maxScreenX; i += 1)
      {
        for (j = cameraPointY; j < maxScreenY; j += 1)
        {
          if (fogArray[i * mapHeight + j] > 0)
          {
            fogArray[i * mapHeight + j] = 0;
          }
        }
      }
      
      
      //calculate distance from char (light source)
      for (i = cameraPointX; i < maxScreenX; i += 1)
      {
        for (j = cameraPointY; j < maxScreenY; j += 1)
        {
          dist = Math.abs(char.posX - i) + Math.abs(char.posY - j);
          if (dist <= lightSourceDistance)
          {
            if (lineSightArray[(i - cameraPointX) * 15 + (j - cameraPointY)] == 0) //can see
            {
              fogArray[i * mapHeight + j] = lightSourceDistance - dist;
            }
            else
            {
              //fogArray[i * mapHeight + j] = 0;
            }
            
            
          }
        }
      }
      
      
      //trace((char.posX - cameraPointX), (char.posY - cameraPointY));
      
      //draw fog
      fogBitmapData.fillRect(new Rectangle(cameraPointX * 32, cameraPointY * 32, (maxScreenX - cameraPointX) * 32, (maxScreenY - cameraPointY) * 32), 0x00ffffff);
      var fogRect:Rectangle;
      var fogAlpha:int;
      var color:uint;
      
      for (i = cameraPointX; i < maxScreenX; i += 1)
      {
        for (j = cameraPointY; j < maxScreenY; j += 1)
        {
          fogRect = new Rectangle(i * 32, j * 32, 32, 32);
          fogAlpha = fogArray[i * mapHeight + j];
          //trace((i - cameraPointX), (j - cameraPointY));
          //trace(lineSightArray[(i - cameraPointX) * mapHeight + (j - cameraPointY)]);
          
          if (fogAlpha == -1) //unvisited
          {
            fogBitmapData.fillRect(fogRect, 0xff000000);
          }
          else if (lineSightArray[(i - cameraPointX) * 15 + (j - cameraPointY)] == -1) //can't see, but visited
          {
            color = ((lightSourceDistance - 0) / (lightSourceDistance + 1) * 255) << 24; //+1 for visited place
            fogBitmapData.fillRect(fogRect, color);
            
            //add noise
            fogBitmapData.draw(noiseBitmapData, new Matrix(1, 0, 0, 1, i * 32, j * 32), null, "lighten");
            
          }
          else
          {
            if (lineSightArray[(i - cameraPointX) * 15 + (j - cameraPointY)] == 0) //can see, visited
            {
              
              color = ((lightSourceDistance - fogAlpha) / (lightSourceDistance + 1) * 255) << 24; //+1 for visited place
              fogBitmapData.fillRect(fogRect, color);
              
              //add noise
              //fogBitmapData.applyFilter(noiseBitmapData, noiseBitmapData.rect, new Point(i * 32, j * 32), new BitmapFilter());
              fogBitmapData.draw(noiseBitmapData, new Matrix(1, 0, 0, 1, i * 32, j * 32), null, "lighten");
              //fogBitmapData.draw(noiseBitmapData, new Matrix(1, 0, 0, 1, i * 32, j * 32), null, "multiply");
            }
            
          }
          
        }
      }
      
      /*
      for (i = 0; i < 15; i += 1)
      {
        var str:String = "";
        
        for (j = 0; j < 15; j += 1)
        {
          str = str.concat(String(lineSightArray[i * 15 + j]) + "\t");
        }
        
        trace(str);
      }
      */
      
    }
    
    private function onKeyDown(e:KeyboardEvent):void
    {
      switch(e.keyCode)
      {
        case 87: //w
        case 38: //Up
          //wall check
          if (char.posY - 1 >= 0 && 
            mapArray[char.posX * mapHeight + (char.posY - 1)] == 0)
          {
            charMove(0, -1);
            drawFog();
          }
          
          
          
          break;
        
        case 83: //s
        case 40: //Down
          //wall check
          if (char.posY + 1 < mapHeight &&
            mapArray[char.posX * mapHeight + (char.posY + 1)] == 0)
          {
            charMove(0, 1);
            drawFog();
          }
          
          break;
          
        case 65: //a
        case 37: //Left
          //wall check
          if (char.posX - 1 >= 0 && 
            mapArray[(char.posX - 1) * mapHeight + char.posY] == 0)
          {
            charMove( -1, 0);
            drawFog();
          }
          
          break;
          
        case 68: //d
        case 39: //Right
          //wall check
          if (char.posX + 1 < mapWidth && 
            mapArray[(char.posX + 1) * mapHeight + char.posY] == 0)
          {
            charMove(1, 0);
            drawFog();
          }
          
          break;
        
        
      }
    }
    
    private function charMove(moveX:int, moveY:int):void
    {
      //trace(char.posX, char.posY, cameraPointX, cameraPointY);
      
      char.posX += moveX;
      char.posY += moveY;
      
      /*
      //edge move - don't scroll map
      if (cameraPointX == 0)
      {
        char.x += moveX * 32;
        char.y += moveY * 32;
        
        //mapBitmap.y -= moveY * 32;
        return;
      }
      if (cameraPointY == 0)
      {
        char.x += moveX * 32;
        char.y += moveY * 32;
        
        //mapBitmap.x -= moveX * 32;
        return;
      }
      */
      
      //map scroll
      if (char.posX - cameraPointX == 3 && cameraPointX != 0)
      {
        mapBitmap.x += 32;
        cameraPointX -= 1;
        fogBitmap.x = mapBitmap.x;
        
        return;
      }
      if (cameraPointX + 14 - char.posX == 3 && cameraPointX != mapWidth - 15)
      {
        mapBitmap.x -= 32;
        cameraPointX += 1;
        fogBitmap.x = mapBitmap.x;
        
        return;
      }
      if (char.posY - cameraPointY == 3 && cameraPointY != 0)
      {
        mapBitmap.y += 32;
        cameraPointY -= 1;
        fogBitmap.y = mapBitmap.y;
        
        return;
      }
      if (cameraPointY + 14 - char.posY == 3 && cameraPointY != mapHeight - 15)
      {
        mapBitmap.y -= 32;
        cameraPointY += 1;
        fogBitmap.y = mapBitmap.y;
        
        return;
      }
      
      char.x += moveX * 32;
      char.y += moveY * 32;
      
      
    }
    
    
    private function makeRoom(roomX:int, roomY:int, roomWidth:int, roomHeight:int, scaleFactor:int):void
    {
      //trace("roomX: ", roomX, "\nroomY:", roomY, "\nroomWidth:", roomWidth, "\nroomHeight:", roomHeight);
      var i:int, j:int;
      
      //check possible
      if (roomX < 0 || roomX >= mapWidth || roomY < 0 || roomY >= mapHeight)
      {
        //trace("fail to batch");
        return;
      }
      if (roomX + roomWidth >= mapWidth || roomY + roomHeight >= mapHeight)
      {
        //trace("fail to batch room");
        return;
      }
      
      /*
      for (i = roomX; i < roomX + roomWidth; i += 1)
      {
        for (j = roomY; j < roomY + roomHeight; j += 1)
        {
          if (mapArray[i * mapHeight + j] != -1)
          {
            //trace("not empty space");
            return;
          }
        }
      }
      */
      
      //make empty place
      for (i = roomX; i < roomX + roomWidth; i += 1)
      {
        for (j = roomY; j < roomY + roomHeight; j += 1)
        {
          mapArray[i * mapHeight + j] = 0;
        }
      }
      
      if (scaleFactor == attenuationNumMax)
      {
        return;
      }
      
      //direction select
      var directionArray:Array = [0, 1, 2, 3];
      var directionIndex:int;
      var direction:int;
      
      var childRoomW:int;
      var childRoomH:int;
      var childRoomX:int;
      var childRoomY:int;
      
      var corridorIndex:int;
      var corridorLength:int;
      var corridorCellX:int;
      var corridorCellY:int;
      
      for (i = 0; i < directionSelectMax; i += 1)
      {
        if (Math.random() * 100 > directionSelectProb)
        {
          continue;
        }
        
        childRoomW = roomWidth * (Math.random() * (attenuationMax - attenuationMin) + attenuationMin) / 100;
        childRoomH = roomHeight * (Math.random() * (attenuationMax - attenuationMin) + attenuationMin) / 100;
        
        directionIndex = int(Math.random() * directionArray.length);
        direction = directionArray.splice(directionIndex, 1);
        
        switch(direction)
        {
          case 0: //N
            
            //roomW = int(Math.random() * (roomMaxWidth - roomMinWidth)) + roomMinWidth;
            childRoomX = int(Math.random() * (roomWidth - childRoomW)) + roomX;
            corridorLength = int(Math.random() * (corridorMax - corridorMin) + corridorMin);
            childRoomY = roomY - childRoomH - corridorLength;
            
            //make corridor
            corridorIndex = int(Math.random() * childRoomW) + childRoomX;
            for (j = 0; j < corridorLength; j += 1)
            {
              corridorCellX = corridorIndex;
              corridorCellY = roomY - 1 - j;
              
              if (corridorCellX < 0 || corridorCellX >= mapWidth || corridorCellY < 0 || corridorCellY >= mapHeight)
              {
                break;
              }
              
              mapArray[corridorCellX * mapHeight + corridorCellY] = 0;
              //trace("corridor:", corridorCellX, corridorCellY);
            }
            
            break;
            
          case 1: //W
            
            corridorLength = int(Math.random() * (corridorMax - corridorMin) + corridorMin);
            childRoomX = roomX - childRoomW - corridorLength;
            childRoomY = int(Math.random() * (roomHeight - childRoomH)) + roomY;
            
            //make corridor
            corridorIndex = int(Math.random() * childRoomH) + childRoomY;
            for (j = 0; j < corridorLength; j += 1)
            {
              corridorCellX = roomX - 1 - j;
              corridorCellY = corridorIndex;
              
              if (corridorCellX < 0 || corridorCellX >= mapWidth || corridorCellY < 0 || corridorCellY >= mapHeight)
              {
                break;
              }
              
              mapArray[corridorCellX * mapHeight + corridorCellY] = 0;
              //trace("corridor:", corridorCellX, corridorCellY);
            }
            
            break;
            
          case 2: //S
            
            childRoomX = int(Math.random() * (roomWidth - childRoomW)) + roomX;
            corridorLength = int(Math.random() * (corridorMax - corridorMin) + corridorMin);
            childRoomY = roomY + roomHeight + corridorLength;
            
            //make corridor
            corridorIndex = int(Math.random() * childRoomW) + childRoomX;
            for (j = 0; j < corridorLength; j += 1)
            {
              corridorCellX = corridorIndex;
              corridorCellY = roomY + roomHeight + j;
              
              if (corridorCellX < 0 || corridorCellX >= mapWidth || corridorCellY < 0 || corridorCellY >= mapHeight)
              {
                break;
              }
              
              mapArray[corridorCellX * mapHeight + corridorCellY] = 0;
              //trace("corridor:", corridorCellX, corridorCellY);
            }
            
            break;
            
          case 3: //E
            
            corridorLength = int(Math.random() * (corridorMax - corridorMin) + corridorMin);
            childRoomX = roomX + roomWidth + corridorLength;
            childRoomY = int(Math.random() * (roomHeight - childRoomH)) + roomY;
            
            //make corridor
            corridorIndex = int(Math.random() * childRoomH) + childRoomY;
            for (j = 0; j < corridorLength; j += 1)
            {
              corridorCellX = roomX + roomWidth + j;
              corridorCellY = corridorIndex;
              
              if (corridorCellX < 0 || corridorCellX >= mapWidth || corridorCellY < 0 || corridorCellY >= mapHeight)
              {
                break;
              }
              
              mapArray[corridorCellX * mapHeight + corridorCellY] = 0;
              //trace("corridor:", corridorCellX, corridorCellY);
            }
            
            break;
        }
        
        //trace("make to:", roomX, roomY, childRoomX, childRoomY);
        makeRoom(childRoomX, childRoomY, childRoomW, childRoomH, scaleFactor + 1);
        
        
      }
      
      
      
      
    }
    
  }
  

}
Class
{
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.display.Sprite;
  /**
   * ...
   * @author ypc
   */
  class Character extends Sprite
  {
    public var posX:int;
    public var posY:int;
    public var bitmap:Bitmap;
    
    public function Character(_x:int, _y:int, bmp:Bitmap) 
    {
      posX = _x;
      posY = _y;
      bitmap = bmp;
      addChild(bitmap);
    }
    
  }

}