In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

[Pixelbender] Monjori

Pixelbender adapted version of Mic's 1k demo release
Get Adobe Flash player
by esimov 21 May 2011
/**
 * Copyright esimov ( http://wonderfl.net/user/esimov )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/1d5p
 */

package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.display.Shader;
  import flash.display.ShaderJob;
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.display.BitmapData;
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.geom.Point;
  import flash.filters.BlurFilter;
  import mx.utils.*;
  
  import com.bit101.components.Panel;
  import com.bit101.components.Style;
  import com.bit101.components.Window;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  import com.bit101.components.Label;
  import com.bit101.components.HUISlider;
  
  [SWF (background = 0x00, width = "465", height = "465")]

  public class Monjori extends Sprite
  {
    private var _imageURL:String;
    private var _shaderJob:ShaderJob;
    private var _imageLoader:Loader;
    private var _bmpData:BitmapData;
    private var _bmp:Bitmap;
    private var _dec64:Base64Decoder;
      
    private var _shader:Shader;
    private var _window:Window;
    private var _red:HUISlider;
    private var _green:HUISlider
    private var _blue:HUISlider;
    
    private var dec64:String = "";
    private var time:Number = 0;    
    private const WIDTH:Number = stage.stageWidth;
    private const HEIGTH:Number = stage.stageHeight;
    
    public function Monjori():void
    {
      initStage();
    }
    
    private function initStage():void
    {
      if (stage) init(null);
      else
      {
        throw new Error("Stage not active");
        addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
      }
    }
    
    private function init(event:*):void
    {
       stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
       //stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
       stage.quality = "medium";
       stage.frameRate = 60;
            
      dec64 += "pQEAAACkBwBNb25qb3JpoAxuYW1lc3BhY2UAU2ltbyBFbmRyZQCgDHZlbmRvcgBzaW1vZW5k";
      dec64 += "cmUud29yZHByZXNzLmNvbQCgCHZlcnNpb24AAQCgDGRlc2NyaXB0aW9uAFBpeGVsYmVuZGVy";
      dec64 += "IGFkYXB0ZWQgdmVyc2lvbiBvZiBNaWMncyAxayBkZW1vLnJlbGVhc2UAoQECAAAMX091dENv";
      dec64 += "b3JkAKEBAQAAAnRpbWUAogFtaW5WYWx1ZQAAAAAAogFtYXhWYWx1ZQBGHEAAogFkZWZhdWx0";
      dec64 += "VmFsdWUAAAAAAKIMZGVzY3JpcHRpb24AYWRqdXN0IHRpbWUAoQECAQAMcmVzb2x1dGlvbgCi";
      dec64 += "Am1pblZhbHVlAELIAABCyAAAogJtYXhWYWx1ZQBEgAAAREAAAKICZGVmYXVsdFZhbHVlAERI";
      dec64 += "AABEFgAAogxkZXNjcmlwdGlvbgBkZWZpbmUgdGhlIHNjcmVlbiByZXNvbHV0aW9uAKEBAwIA";
      dec64 += "DmNvbG9yAKIDbWluVmFsdWUAPczMzT3MzM09zMzNogNtYXhWYWx1ZQBBoAAAQaAAAEGgAACi";
      dec64 += "A2RlZmF1bHRWYWx1ZQA/pmZmQQAAAEFgAACiDGRlc2NyaXB0aW9uAGFkanVzdCAxc3QgY29s";
      dec64 += "b3IAoQIDAwAOZHN0ADIAABC/gAAAMgEAIEAAAAAdBADBAQCgAAMEAMEAABAABAEAMQEAEAAD";
      dec64 += "AQAxBAAQAB0EAMEAAPAAAQQAwQEAsAAdAQAxBAAQADIAABBBoAAAHQIAEAAAgAADAgAQAADA";
      dec64 += "AB0AABACAMAAMgIAEDzMzM0yAwAQQ8gAADIEAIA/AAAAHQQAQAEAgAADBABABAAAADIEAIA/";
      dec64 += "AAAAHQQAIAQAQAABBAAgBAAAAB0EAIADAMAAAwQAgAQAgAAdAwAQBAAAADIEAIBDyAAAMgQA";
      dec64 += "QD8AAAAdBAAgAQDAAAMEACAEAEAAMgQAQD8AAAAdBAAQBACAAAEEABAEAEAAHQQAQAQAAAAD";
      dec64 += "BABABADAAB0EAIAEAEAAMgQAQEMgAAAdBAAgAwDAAAMEACACAMAAMgQAEEMWAAAEBQCABADA";
      dec64 += "AAMFAIAAAMAAHQQAEAQAgAABBAAQBQAAAAwEACAEAMAAMgQAEEGgAAAdBQCABACAAAMFAIAE";
      dec64 += "AMAAHQQAIAQAQAABBAAgBQAAAB0EAEAEAIAAMgQAIEMgAAAdBAAQBAAAAAMEABACAMAAMgUA";
      dec64 += "gEAAAAAEBQBABQAAAAMFAEAEAMAADQQAEAUAQAAyBQCAQZAAAB0FAEAEAMAAAwUAQAUAAAAd";
      dec64 += "BAAQBACAAAEEABAFAEAAHQQAIAMAwAADBAAgAgDAAA0FAIAEAIAAMgQAIEDgAAAdBQBABQAA";
      dec64 += "AAMFAEAEAIAAHQQAIAQAwAABBAAgBQBAAB0EABAEAIAAHQQAIAQAQAACBAAgAwDAADIFAIBA";
      dec64 += "AAAAHQUAQAQAgAAHBQBABQAAAB0EACAEAMAAAgQAIAQAAAAyBQCAQAAAAB0FACAEAIAABwUA";
      dec64 += "IAUAAAAdBAAgBQBAAAEEACAFAIAAFgUAgAQAgAAdBAAgBQAAAAQFAIAEAIAAAwUAgAQAAAAd";
      dec64 += "BQBABQAAAA0FAIAFAEAAHQUAIAQAgAADBQAgBQAAADIFAIBAAAAABAUAEAUAAAADBQAQAADA";
      dec64 += "AB0FAIAFAIAAAgUAgAUAwAAdAwAQBQAAAAwFAIAFAEAAHQUAIAQAgAADBQAgBQAAADIFAIBA";
      dec64 += "AAAABAUAEAUAAAADBQAQAADAAB0FAIAFAIAAAgUAgAUAwAAdBACABQAAAB0FAIADAMAAAwUA";
      dec64 += "gAIAwAAMBQAgBQAAADIFAIBDMAAAHQUAEAUAgAADBQAQBQAAAB0FAIADAMAAAwUAgAIAwAAM";
      dec64 += "BQAgBQAAADIFAIBDJAAAHQYAgAUAgAADBgCABQAAAB0FAIAFAMAAAQUAgAYAAAAdBQAgBQAA";
      dec64 += "AAEFACAEAIAAHQQAEAUAgAAdBQCABAAAAAEFAIAEAMAAMgUAIEAAAAAEBQAQBQCAAAMFABAA";
      dec64 += "AMAAHQUAIAUAAAABBQAgBQDAAB0FAIAFAIAAAwUAgAIAwAAdBQAgBQAAAB0FAIAEAIAAAwUA";
      dec64 += "gAEAgAAyBQAQP6ZmZgQGAIAFAMAAAwYAgAUAAAAdBQCABQCAAAEFAIAGAAAADQUAEAUAAAAd";
      dec64 += "BQCAAwDAAAEFAIADAMAAHQYAgAUAAAABBgCAAADAAB0FAIAFAMAAAwUAgAYAAAAdBQAQBQBA";
      dec64 += "AAMFABACAMAAMgYAgEGQAAAdBgBABQDAAAMGAEAGAAAADQUAEAYAQAAyBgCAQEAAAAQGAEAG";
      dec64 += "AAAAAwYAQAUAgAAdBgCABACAAAEGAIAGAEAAHQYAQAUAwAADBgBABgAAAB0FABAFAAAAAQUA";
      dec64 += "EAYAQAAdBABABQDAAB0FAIAEAAAAAwUAgAIAwAAMBQAQBQAAADIFAIBCMAAAHQYAgAUAwAAD";
      dec64 += "BgCABQAAAB0FAIADAMAAAwUAgAIAwAAMBQAQBQAAADIFAIBDVAAAHQYAQAUAwAADBgBABQAA";
      dec64 += "AB0FAIAGAEAAAwUAgAEAgAAdBQAQBgAAAAIFABAFAAAAHQUAIAUAwAAdBQCABAAAAAIFAIAD";
      dec64 += "AMAAHQUAEAUAAAADBQAQBQBAAB0FAIAFAIAAAQUAgAUAwAAdBQAQAADAAAEFABAFAIAAMgYA";
      dec64 += "gEDgAAAEBgBABgAAAAMGAEAFAMAAHQUAEAQAgAACBQAQBgBAAAwGAIAFAMAAMgUAEEEgAAAd";
      dec64 += "BgBABgAAAAMGAEAFAMAAHQUAEAUAAAABBQAQBgBAADIFAIBAgAAABAYAgAUAAAADBgCABABA";
      dec64 += "AB0FAIAFAMAAAQUAgAYAAAAdBQAQBQAAAAMFABACAMAAHQUAIAUAwAAyBQCAQBMzMx0FABAF";
      dec64 += "AIAAAwUAEAUAAAAyBQCAQ68AAAQGAIAFAAAAAwYAgAAAwAAdBQCABgAAAAIFAIAFAEAADAYA";
      dec64 += "gAUAAAAdBQCABQDAAAMFAIAGAAAADQUAEAUAAAAyBQCAQzgAAB0GAIAFAMAAAwYAgAUAAAAy";
      dec64 += "BQCAQImZmh0FABAEAIAAAwUAEAUAAAAyBQCAQUAAAAQGAEAFAAAAAwYAQAAAwAAdBQCABQDA";
      dec64 += "AAEFAIAGAEAAHQUAEAUAAAADBQAQAgDAAB0FAIAFAEAAAgUAgAUAwAAMBQAQBQAAAB0FAIAG";
      dec64 += "AAAAAwUAgAUAwAAdBQAQBACAAAMFABACAMAAHQYAgAUAwAABBgCABQCAAA4FABAGAAAAMgYA";
      dec64 += "gEM4AAAdBgBABQDAAAMGAEAGAAAAHQUAEAQAgAADBQAQAgDAAB0GAIAFAMAAAQYAgAUAgAAN";
      dec64 += "BQAQBgAAAB0GAIAGAEAAAwYAgAUAwAAdBQAQBQAAAAEFABAGAAAAAQQAQAUAwAAyBQCAQLMz";
      dec64 += "MwQFABAFAAAAAwUAEAQAQAAyBQCAQ4AAAB0GAIAFAMAACAYAgAUAAAAyBQCAQoAAAAQFABAF";
      dec64 += "AAAAAwUAEAYAAAAdBABABQDAADIFAIAAAAAAKgQAQAUAAAAdAYCAAIAAADQAAAABgAAAMgUA";
      dec64 += "gECAAAABBABABQAAADYAAAAAAAAAMgUAgEAAAAArBQCABABAAB0BgIAAgAAANAAAAAGAAAAy";
      dec64 += "BQCAQIAAAB0FABAFAAAAAgUAEAQAQAAdBABABQDAADYAAAAAAAAAMgUAgEN6AAAEBQAQBQAA";
      dec64 += "AAMFABAEAIAAHQQAEAUAwAAdBQCABADAAAMFAIAEAMAAMgUAEEEAAAAdBgCABQAAAAMGAIAF";
      dec64 += "AMAADAUAgAYAAAAyBQAQPwUeuB0GAIAFAAAAAwYAgAUAwAABBAAQBgAAAB0FAIAAAMAAAwUA";
      dec64 += "gAIAwAAMBQAQBQAAADIFAIA/gAAAHQYAgAUAwAABBgCABQAAADIFAIBAAAAABAUAEAUAAAAD";
      dec64 += "BQAQBgAAAB0EAIAFAMAAHQUAgAQAAAADBQCABABAAAQFABACAAAAAwUAEAUAAAAdBgCABQDA";
      dec64 += "ADIFAIBAoAAABAUAEAUAAAADBQAQBABAADIFAIBBAAAABAYAEAUAAAADBgAQBADAAB0FAIAF";
      dec64 += "AMAAAQUAgAYAwAAdBgBABQAAAB0GACAEAEAAHQcA4gYAGAADBwDiBAD8AB0GAOIHABgAAwYA";
      dec64 += "4gEAqAAEBQCAAgAAAAMFAIAEAEAABAUAEAIAQAADBQAQBADAAB0GABAFAAAAAQYAEAUAwAAd";
      dec64 += "BwCABgDAADIFAIA/TMzNBAUAEAUAAAADBQAQBABAAAQFAIACAIAAAwUAgAQAwAAdBgAQBQDA";
      dec64 += "AAEGABAFAAAAHQcAQAYAwAAdBwAgBABAAB0IAOIHABgAAwgA4gQA/AAyBQCAQBmZmh0FABAF";
      dec64 += "AAAAAgUAEAEAgAAdBwDiCAAYAAMHAOIFAPwAHQgA4gYAGAABCADiBwAYAB0GAOIIABgAHQcA";
      dec64 += "gAYAAAAdBwBABgCAAB0HACAGAEAAHQMA4gcAGAA=";

      _bmpData = new BitmapData(WIDTH/2, HEIGTH/2, false, 0x00);
      _bmp = new Bitmap(_bmpData);
      _bmp.smoothing = false;
      _bmp.scaleX = _bmp.scaleY = 2;
      _bmp.filters = [new BlurFilter(2,2)];
      addChild(_bmp);
      
      controlPanel();
      
      _dec64 = new Base64Decoder;
      _dec64.decode(dec64);
      _shader = new Shader(_dec64.drain());
      
      _shader.data.resolution.value = [WIDTH/1.2, HEIGTH/1.2];
      _shader.data.color.value = [_red.value, _green.value, _blue.value];
      
      addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);
      
    }
        
    private function controlPanel():void
    {    
      _window = new Window(this, WIDTH - 100, 0, "Effect adjuster");
      _window.draggable = true;
      _window.hasMinimizeButton = false;
      _window.width = 120;
      _window.height = 100;
      addChild(_window);
      
      var redLabel:Label = new Label(_window, 1, 30, "R: ");
      var greenLabel:Label = new Label(_window, 1, 50, "G: ");
      var blueLabel:Label = new Label(_window, 1, 70, "B: ");
      _red = new HUISlider(_window, 8, 30, null);
      _red.width = _window.width;
      _red.tick = 0.01;
      _red.setSliderParams(0.1, 20.0, 1.3);
      _green = new HUISlider(_window, 8, 50, null);
      _green.width = _window.width;
      _green.tick = 0.01;
      _green.setSliderParams(0.1, 20.0, 8.0);
      _blue = new HUISlider(_window, 8, 70, null);
      _blue.width = _window.width;
      _blue.tick = 0.01;
      _blue.setSliderParams(0.1, 20.0, 14.0);
    }
    
    private function loop(event:Event):void
    {
      _shaderJob = new ShaderJob(_shader, _bmpData);
      _shaderJob.start();
      
      time += 0.095;
      _shader.data.time.value = [time];
      _shader.data.color.value = [_red.value, _green.value, _blue.value];
    }
  }
}

/***********************
 * Pixelbender Shader
***********************/

/* Credits goes to Inigo Quilez
 * http://www.iquilezles.org/apps/shadertoy/
 */

/*<languageVersion : 1.0;>

kernel Monjori
<  namespace : "Simo Endre";
  vendor : "simoendre.wordpress.com";
  version : 1;
  description : "Pixelbender adapted version of Mic's 1k demo.release";
>

{
  parameter float time
  <
    minValue:   float(0.0);
    maxValue:   float(10000.0);
    defaultValue: float(0.0);
    description: "adjust time";
  >;   
  
  parameter float2 resolution
  <
    minValue:   float2(100.0, 100.0);
    maxValue:   float2(1024.0, 768.0);
    defaultValue: float2(800.0, 600.0);
    description: "define the screen resolution";
  >; 
  
  parameter float3 color
  <
    minValue:   float3(0.1, 0.1, 0.1);
    maxValue:   float3(20.0, 20.0, 20.0);
    defaultValue: float3(1.3, 8.0, 14.0);
    description: "adjust 1st color";
  >;
  
  
  input image4 src;
  output pixel3 dst; 
  
  void evaluatePixel()
  {
    float2 p = -1.0 + 2.0 * outCoord().xy / resolution.xy;
    float a = time*20.0;
    float d,e,f,g=1.0/40.0,h,i,r,q;
    e=400.0*(p.x*0.5+0.5);
    f=400.0*(p.y*0.5+0.5);
    i=160.0+sin(e*g+a/150.0)*20.0;
    d=160.0+cos(f*g/2.0)*18.0+cos(e*g)*7.0;
    r=sqrt(pow(i-e,2.0)+pow(d-f,2.0));
    q=f/r;
    e=(r*cos(q))-a/2.0;f=(r*sin(q))-a/2.0;
    d=sin(e*g)*176.0+sin(e*g)*164.0+r;
    h=((f+d)+a/2.0)*g;
    i=cos(h+r*p.x/1.3)*(e+e+a)+cos(q*g*18.0)*(r+h/3.0);
    h=sin(f*g)*44.0-sin(e*g)*212.0*p.x;
    h=(h+(f-e)*q+sin(r-(a+h)/7.0)*10.0+i/4.0)*g;
    i+=cos(h*2.3*sin(a/350.0-q))*184.0*sin(q-(r*4.3+a/12.0)*g)+tan(r*g+h)*184.0*cos(r*g+h);
    i=mod(i/5.6,256.0)/64.0;
    if(i<0.0) i+=4.0;
    if(i>=2.0) i=4.0-i;
    d=r/250.0;
    d+=sin(d*d*8.0)*0.52;
    f=(sin(a*g)+1.0)/2.0;
    
    float3 col = float3(f*i/color.r,i/5.0+d/8.0,i)*d*p.x+float3(i/color.r+d/color.g,i/0.8+d/color.b,i)*d*(2.4-p.x);
    
    dst.rgb = float3(col.r, col.b, col.g);

  }
}*/